Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický park Liptovská Mara

 

Archeologický park Liptovská Mara – Havránok je vybudovaný na mieste hradiska a komplexu pravekých osád na dominantnom vrchole nad priehradným múrom nádrže Liptovská Mara. Kontinuálny archeologický výskum tu prebiehal od roku 1965 a jeho výsledkom bolo objavenie významnej aglomerácie z obdobia púchovskej kultúry (350 pred Kr. – 200 n.l.).

Odporúčame :  VINOBRANIE 2016, dňa 30.9.2016 na Námestí A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Po ukončení výskumu bolo na mieste archeologických nálezov vybudované v roku 1992 múzeum v prírode (open air museum). Jeho areál pozostáva z rekonštrukcie keltskej svätyne, dvorca z doby železnej, opevnenia a chalupy z obdobia staršej doby rímskej a základov stredovekého strážneho hrádku na jeho vrchole. Súčasťou múzea je aj expozícia praveku v budove výskumnej základne Archeologického ústavu v Nitre. Vďaka ideálnej polohe a pôsobivému prostrediu navštívi ročne archeologický park okolo 15 tisíc návštevníkov.

Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara

Medzinárodný festival starovekej kultúry sa pravidelne usporadúva od roku 2010

Počas jedného festivalového dňa ho navštívi pravidelne okolo 1000 -1200 návštevníkov. Zúčastňujú sa na ňom rôzne umelecko-tvorivé zoskupenia, ktoré formou živých obrazov prezentujú kultúru, remeslá aj náboženské zvyky starovekých národov – Keltov, Germánov, Rimanov a iných súvekých kmeňov z obdobia 3.storočia pred Kr. až 1. storočia n.l. Pri tejto príležitosti sa stretne viac ako 80 účinkujúcich zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Nemecka a Poľska, takže festival prierezovo ponúka možnosť zoznámiť sa s rôznorodým kultúrnym habitom starovekej Európy.

Odporúčame :  Pivný majáles v Chorvátskom Grobe v časti Čierna Voda - 21.mája

Skupiny v rámci tzv. living archeology demonštrujú rôzne aspekty života týchto dávnych civilizácií, ako napr. štýl bývania, dobovú módu, ukážku a ochutnávku dobovej kuchyne, výrobu tkanín, razenie mincí, stavbu príbytkov, chov zvierat, hudbu, a rôzne druhy remesiel. Súčasťou predstavení je aj scénický program stretu jednotlivých kultúr zakončený pôsobivou rekonštrukciou bojových akcií. V rámci sprievodných aktivít sa v areáli predstavujú aj rôzni interpreti súčasných umeleckých remesiel, výrobcovia suvenírov, predajcovia literatúry a pod.

Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara (3)

Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara (4)

Účastníci festivalu – 80 účinkujúcich zo 4 krajín Európy

VAE VICTIS (SK) – skupina nadšencov, ktorí prezentujú keltskú kultúru Slovenska. Pravidelne usporadúvajú festival Živý starovek, spolupracujú so Slovenskou televíziou na produkcii dokumentárnej tvorby.

CELTICA (PL) – populárna skupina z Poľska, ktorá prezentuje keltské tradície ako kováčstvo, razbu mincí, tkáčstvo, obrábanie bronzu a kostí, ako aj antické hry.

Legio X GEMINA Pia Fidelis (CZ) – kohorta rímskych vojakov, ktorá sa zaoberá obdobím začiatku letopočtu. Skupina reprezentuje dobovú vojenskú výbavu a spôsob boja Rimanov.

S.C.E.A.R. (SK) – občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov. Spolupracuje s rôznymi klubmi zaoberajúcimi sa vojenskou históriou, ale tiež prezentáciou živej histórie.

HOPLITI (SK) – skupina antických ťažkoodencov, ktorí pôsobili v gréckej armáde. Skupina sa zaoberá prezentáciou vojenských akcií z obdobia starovekého Grécka.

BOII (CZ) – skupina, ktorá v obci Nasavrky buduje veľký keltský skanzen. Organizuje výukové programy pre školy a prezentácie pre verejnosť.

BOII PANNONIA (AT) – populárne zoskupenie nadšencov z Rakúska, ktoré sa zaoberá výrobou laténskej materiálnej kultúry

IPEA (SK) – skupina združená okolo malého skanzenu z doby železnej vo Vyšnom Kubíne, prezentuje lužickú kultúru Oravy, zaoberajú sa tiež pravekou metalurgiou.

BOIONIA (CZ) – skupina sa snaží širokej verejnosti priblížiť život v dobe laténske pomocou rekonštrukcií odevov, náradia, zbraní a výrobkov v muzeálnej kvalite, vyrobených pomocou dobových postupov a z dobových materiálov.

LATEN ART (CZ) – prezentujú najmä keltské bojovníctvo, rekonštrukcie keltských obradov

DEINA CELTA (CZ)

BAKTRIE (CZ) – skupina keltských remeselníkov a spracovateľov tkanín

ARCHEOPARK LIPTOV – skupina prezentujúca praveké technológie od dôb lovcov mamutov po koniec staroveku

Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara (1) Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara (2)

 

Živý starovek na Havránku 9.-10.júla Archeologický par Liptovská Mara

Záujemcovia nás môžu kontaktovať na mail: info@archeologiask.sk alebo telefonicky na 0917 213 999

 

 

Páčil sa Vám článok? ? Zdieľajte ho alebo nižšie zanechajte svoj odkaz.

Tu mohol byť aj Váš článok. Prezentujte svoju tvorbu – ukážte sa ľuďom  i Vy.

Kontaktujte nás na : info@remeselnikzoslovenska.sk

 

© 2017 PODPORME REMESLÁ NA SLOVENSKU

Copyright © Verman group s.r.o. Všetky práva vyhradené. Verman group si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

Vyjadri svoj názor

x diskusia