VÝZVA: Hľadáme ľudí, ktorých napĺňa remeslo a chcú šíriť informácie ďalej verejnosti

 

Vieme, že tém o remeslách je veľmi veľa a my ich nedokážeme všetky poňať a podávať o nich aktuálne informácie. Preto by sme radi oslovili a dali priestor novým autorom, ktorí by občasne priblížili remeslo, o ktorom si myslia, že sú “doma” a rozumejú mu.

Aká je naša predstava?

Každé remeslo má svoje začiatky – prečo vzniklo / za akým účelom, ako sa vyvíjalo, aké ďalšie kategórie od neho vznikli a následne ako toto remeslo vnímame dnes a či vôbec je ešte po ňom dopyt a aktívni majstri.

Viac hláv -> viac rozumu = viac vedomostí.

Každý z nás má iné záujmy, prehľad a pochádza z iného regiónu, v ktorom aj samotné remeslá mali iné tradície / postupy / vzory / výnimočnosť.

Nehľadáme chŕličov článkov na témy, ktoré im my zadáme. Vy viete sami aké témy ovládate a čo chcete dostať do povedomia verejnosti, či obnoviť témy / umelcov / pamiatky, na ktorých sme pomaličky zabudli.

Spolupráca v tomto smere nie je platená no viete získať / vybudovať si meno ako autor s kvalitným obsahom a témou. Ak by sa jednalo o témy, ktoré by sme Vám my zadali – je tu možné aj finančné ohodnotenie.

Máte pre nás informácie alebo otázky? Kontaktujte nás mailom na – info@remeselnikzoslovenska.sk

 

Záleží nám na remesle a jeho šírení. Pomôžte nám

 

Neponúkame pracovný pomer, hľadáme nadchnutých a aktívnych jednotlicov, ktorí dokážu viac, ako len žalostne nadávať ako tu nič nie je, a že pre remeslá sa nič nerobí.

 

 

 

Vyjadri svoj názor

x diskusia