Súťaž Moderný remeselník Slovenska

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s portálom www.RemeselnikzoSlovenska.sk a Programom pre začínajúcich podnikateľov vyhlasuje súťaž „Moderný remeselník Slovenska”. Týmto spôsobom chceme podporiť a zviditeľniť začínajúcich remeselníkov v ich podnikaní, prekonať ťažké začiatky a pomôcť im čo najlepšie sa postaviť na vlastné nohy. Ďalšia pridaná hodnota, ktorú prihlásení remeselníci môžu získať, je spätná väzba od odborníkov z banky na ich začínajúce podnikanie.

Do súťaže sa môže zapojiť remeselník, ktorý ešte nepodniká alebo remeselník, ktorý už reálne podniká menej ako jeden ucelený rok. Súťaž má dve kategórie:

  1. Inovatívny začínajúci remeselník Slovenska je ten, ktorého produkt alebo služba pomáha komunite alebo rieši problém zaujímavým spôsobom.
  2.  Remeselník Slovenska – nasledovník rodinnej tradície je ten, ktorý pokračuje v rodinnom remesle.

Prihlášky je možné zasielať do 14. októbra 2016. ( na mail – info@remeselnikzoslovenska.sk )

 

Štatút súťaže Prihláška

 

Pre zapojenie do súťaže je potrebné stiahnuť, vyplniť prihlášku a spolu s ďalšími informáciami zaslať cez nižšie uvedený formulár alebo priamo na mail – info@remeselnikzoslovenska.sk

Formulár pre zapojenie do súťaže: 

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Názov firmy (nepovinné)

Mesto (povinné)

Kategória - vyber jednu z možností

Vaša správa pre nás - čomu sa venujete

Nahrajte fotografie 5 ks svojich prác + vyplnenú prihlášku

Máte záujem o spätnú väzbu banky na vaše podnikanie? Áno/Nie

Zaslaním vyplnenej prihlášky záujemcovia vyjadrujú svoj súhlas so Štatútom súťaže.

Kritériá:

Posudzovať sa budú tieto kritériá:

  •  nápad, jeho originalita, inovatívnosť a praktický rozmer (10)
  •  podnikateľský zámer (10)
  •  spôsob realizácie s dopadom na komunitu (10).

Dvaja remeselníci, ktorí získajú maximálny počet v každej kategórii,  môžu získať  každý po 1000 eur finančný dar od Nadácie Slovenkej sporiteľne na propagáciu remesla a/alebo vybavenie ich dielne.

Samozrejmosťou je starostlivosť špecialistov z programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne (www.zacinamepodnikat.sk), ktorí budú sprevádzať prihlásených začínajúcich remeselníkov pred a po konaní súťaže.

O súťaži:

V období od 15.septembra – 14. októbra 2016 sa môžu remeselníci zo Slovenska zapojiť do súťaže v dvoch kategóriách:

  • Inovatívny začínajúci remeselník Slovenska
  • Remeselník Slovenska – nasledovník rodinnej tradície

Podmienky:

Do súťaže sa môžu zapojiť firmy, živnostníci, ako aj jednotlivci, ktorí sa venujú remeslu (napr. kov, koža, kameň, sklo, keramika, textil alebo šperk) a zároveň majú hotový výrobok alebo poskytujú konkrétnu službu.

Záujemcovia sa do súťaže môžu zapojiť vyplnením prihlášky a zaslaním najneskôr do 14. októbra 2016.

Porota zložená z Nadácia Slovenskej sporiteľne, Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne a portálu www.remeselnikzoslovenska.sk vyberie víťazov v každej kategórii podľa nižšie uvedených kritérií najneskôr 15. novembra 2016.

Cena:

  • 2 x 1000 eur finančný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne na propagáciu remesla a/alebo vybavenie dielne
Odporúčame :  Vypracujte si podnikateľský zámer s pomocou odborníkov
Odporúčame :  Remeselník a marketing. Zamerajte sa na tieto spôsoby, ktoré fungujú a pomôžu aj vám

 

SK_Nadacia

Vyjadri svoj názor

x diskusia