Slovenské tradičné remeslá #1 spracovávanie dreva-dlabanie dreva, debnárstvo, štiepanie dreva, tokárstvo, rezbárstvo

 

Výrobky z dreva sú najpočetnejšie zastúpené v sortimente ÚĽUV-u. Vyplýva to predovšetkým z toho, že podobné postavenie mali aj v tradičnej ľudovej výrobe. Drevo, ako najdostupnejší prírodný materiál, sprevádzalo človeka celým životom. Dokonale poznal jeho vlastnosti, ktorým prispôsobil techniky opracovania.

Množstvo tradičných výrobkov je dodnes prameňom ďalšej tvorby. Pri zhotovovaní výrobkov z dreva sa uplatňujú všetky základné techniky, ktoré predurčujú dekoratívnym i úžitkovým predmetom konečnú podobu. Správne zvolený postup opracovania zachováva buď jeho masívnosť alebo nechá vyniknúť jeho ohybnosť, farebnosť či kresbu.

Tradičné predmety, spájajúce sa s pastierskym umením, predovšetkým tzv. bačovský riad (črpáky, odlievaky, formy na syr a oštiepky), ďalej napr. pastierske palice sú špecifickou skupinou a v tradičnej ľudovej kultúre predstavujú vrchol rezbárskeho umenia. Toto postavenie si zachovali i v dnešnej výrobe v ÚĽUV-e. Do rovnakej kategórie môžeme zaradiť i drevené sošky a dekoratívne piesty s reliéfnou rezbou. Výraznú skupinu predstavujú dlabané výrobky, ktorých tvar a rustikálny charakter dosahuje výrobca majstrovským ovládaním sekery.

Takto sú zhotovené misy, vahany, lyžice, črpáčky. Zastúpenie majú i debnárske výrobky – tradičné gelety, džbery, múteľnice, súdky. Korytárska výroba patrí k najstarším technikám spracovania dreva. V minulosti bola hlavným zamestnaním obyvateľov rumunského pôvodu, ktorí v druhej polovici 19. storočia prišli na územie východného Slovenska.

Dlabaním sa spracováva čerstvo zoťaté, nevysušené drevo, najčastejšie topoľa, osiky, vŕby alebo lipy. Technika štiepania našla v tradičnom ľudovom prostredí široké uplatnenie. Využívala sa v ľudovej architektúre, pri zhotovovaní nábytku, pri výrobe náradia pre domácnosť a hospodárstvo ako aj pri výrobe menších dekoratívnych predmetov. Štiepanie prevažne z bukového, dubového a javorového dreva alebo dreva ihličnatých stromov bolo rozšírené na celom území Slovenska Zo štiepaného dreva sa zhotovujú závesné holubičky a pávy, tienidlá lámp.

Tokárenie je technika založená na princípe tvarovania dreva v rotačnom pohybe súmerne podľa osi. V ľudovom prostredí sa týmto spôsobom vyrábalo tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťaľky. Sústružené výrobky vo forme mís, tanierov, dóz, svietnikov, soľničiek sú neodmysliteľnou súčasťou sortimentu ÚĽUV-u. Tvarová jednoduchosť umocnená sfarbením a kresbou dreva je decentne doplnená napr. vybíjaním, či vylievaním kovom. Touto technikou boli vyrábané i tradičné jednoduché jarmočné píšťalky a zvukové hračky.

Debnárska technika je založená na princípe skladania nádob zo štiepaných dielov dreva, stiahnutých kovovými obručami. Debnárstvo bolo známe takmer na celom Slovensku. Jeho rozšírenie a vývoj boli podmienené potrebami viacerých špecializovaných zamestnaní, ako bolo napr. vinohradníctvo, bryndziarstvo, pivovarníctvo, garbiarstvo. Debnárske výrobky boli okrem toho bežnou súčasťou inventára dedinskej domácnosti. Sudy a kade sa vyrábali z tvrdého dubového dreva, ostatné výrobky, hlavne gelety, šafle, bočky, vedrá, múteľnice, vedrá prevažne z mäkkého jedľového a smrekového dreva.

opracovanie dreva drevene lyzice vyrobky z dreva

Zdroj: Krátke historické charakteristiky slovenských tradičných remesiel.

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho alebo nižšie zanechajte svoj odkaz remeselníkovi. Podporte ho v jeho tvorbe :)

Tu mohol byť aj Váš článok. Prezentujte svoju tvorbu – ukážte sa ľuďom  i Vy.

Kontaktujte nás na : verman@verman.sk

 

© 2016 PODPORME REMESLÁ NA SLOVENSKU, Všetky práva vyhradené

Vyjadri svoj názor

x diskusia