Remeslo má zlaté dno

 

V súčasnej pretechnizovanej dobe si málokto uvedomí skutočný význam týchto slov. Pod pojmom remeslo chápeme malovýrobu, založenú prevažne na ručnej práci.

To znamená, že každý výrobok je neopakovateľný originál. V minulosti mohli remeslo vykonávať len zruční ľudia vyučený v odbore. Výrobky boli kvalitné a vkusné. Také dnes v supermarketoch nenájdeme.

Samozrejme remeselná výroba je široký pojem, má svoju siahodlhú históriu a zákonitosti. Medzi najstaršie patrí nepochybne hrnčiarstvo, vzniklo z prirodzenej potreby ľudí uskladňovať potraviny. V priebehu stáročí pribúdali ďalšie: sklárstvo, tkáčstvo, stolárstvo, baníctvo, farbiarstvo, pekárstvo, mydlárstvo, mäsiarstvo, stavebníctvo… Mnohé časom stratili svoj význam a zanikli, v lepšom prípade sa pretransformovali do umeleckej roviny.

Odporúčame :  Krátka história čipky na Slovensku

V súčastnosti obdivujeme predovšetkým tradičné ľudové remeslá, s ktorými sa stretávame najčastejšie na jarmokoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Voňavé perníky, drevené varešky, prútené košíky, drôtené misky, hlinené krčahy, vybíjané opasky a mnohé ďalšie krásne, ručné výrobky  nájdeme v stánkoch popri cestách, kde im konkuruje čínska produkcia, žiaľ mnohokrát žiadanejšia, napriek svojej mizivej hodnote.

Zamyslime sa a prehodnoťme svoje postoje. Podporme remeselníkov, umelcov, jednoducho ručnú prácu vo všeobecnosti, napríklad aj kúpou vkusného  a kvalitného výrobku, ktorý nám obohatí domácnosť.

Veď čo by inde za to dali, keby takých šikovných ľudí mali, ako žijú u nás na Slovensku.

autor: Mária Sadleková

Vyjadri svoj názor

x diskusia

Pridaj komentár