Hľadáme remeselníkov – košikárov – ktorí pletú koše z lyka, vŕbového prútia. Košikárstvo

 

 Oslovujeme remeselníkov – košikárov, ktorí pletí koše z lyka alebo vŕbového prútia. Podmienkou je, aby sa jednalo o samotných výrobcov

Read more